Villor

Att sätta upp solpaneler på villatak har blivit allt vanligare.

Vi på Solvio AB hjälper er med:

Att välja rätt lösning. Vi är ert bollplank hela vägen.

Allt kringarbete såsom att söka tillstånd och bygglov. Ni ska göra så lite som möjligt för att få en nyckelfärdig lösning.

Nedan har vi samlat förslag på paketlösningar baserade på husets boyta. Energiproduktionen kan variera beroende på takets förutsättningar såsom storlek, lutning och väderstreck.

Liten

3 kW anläggning som ger runt 2700 kWh årligen

För hus upp till 90 kvm boyta

Mellan

5 kW anläggning som ger runt 4500 kWh årligen

För hus 90 – 140 kvm boyta

Stor

8 kW anläggning som ger runt 7200 kWh årligen

För hus 140 – 180 kvm boyta

Kontakta oss gärna för en kostnadsfri presentation.

Stora Fastigheter

På stora fastigheter finns det mer yta som kan användas för solpaneler. Med en stor anläggning blir kostnaden per installerad effekt billigare och därmed förkortas återbetalningstiden och investeringens avkastning blir större.

Att investera i solceller har många fördelar för till exempel företag, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Med investering i solceller kan företag bokföra avskrivningen så att resultatet från solcellerna syns i bokslutet. Genom att en bostadsrättsförening investerar i en solcellsanläggning höjs värdet på bostadsrätterna, samtidigt som elräkningarna blir billigare och månadsavgiften kan sänkas.

För investeringen kan företag få 30% i solcellsstöd, läs mer om investeringsstöd på Energimyndighetens hemsidaDessutom satsar Naturvårdsverket på lokala investeringar för att minska utsläppen genom det så kallade Klimatklivet. Stödet kan ges på lokal nivå i en stad, kommun, ett företag, en skola eller i ett län.

Andra fördelar är att:

– Anläggningen fungerar som miljömarkör
– Fasta kostnader blir lägre
– Skapar oberoende från stigande elpriser
– Minskar användning av fossila bränslen och utsläpp av koldioxid

Kontakta oss gärna för en kostnadsfri presentation.

Gårdar

Här rekommenderar vi att ni använder er av våra glas/glas ramfria solpaneler. Dessa paneler är mer resistenta mot ammoniak och salt som förekommer i luften kring gårdar. Med ramfria paneler slipper ni underhåll i form av att ta bort det som fastnar i ramen. Här använder vi också tjockare glas än det som används i standardpaneler vilket gör våra paneler är mer tåliga mot snö som skulle kunna lägga sig på taket. Panelerna kan dessutom användas för skuggning i hagen.

Gårdar har ofta stora takytor med plats för större solcellsanläggningar. Dessutom sker största delen av gårdsverksamheten under dagtid vilket möjliggör att den egenproducerade solenergin kan användas direkt.

För investeringen kan ni som företag få 30% i investeringsstöd samt stöd genom det så kallade Klimatklivet.

Kontakta oss gärna för en kostnadsfri presentation.

Skolor

Skolor och förskolor har ofta stora takytor med plats för större solcellsanläggningar. Dessutom sker största delen av skolverksamheten under dagtid vilket möjliggör att den egenproducerade solenergin kan användas direkt. Fler och fler skolor arbetar idag med att lära barnen om hållbar utveckling ur det ekologiska, sociala och ekonomiska perspektivet.

Att producera egen förnybar energi till skolverksamheten skapar närhet till hållbara tekniska lösningar som barnen lättare kan lära sig av. Stöd och utmärkelsen Skola för hållbar utveckling kan skolor få från Skolverket.

För investeringen kan skolan eller förskolan få 30% i investeringsstöd samt stöd genom det så kallade Klimatklivet.

Kontakta oss gärna för en kostnadsfri presentation

Show Buttons
Hide Buttons