Vi skräddarsyr lösningar inom solceller efter dina behov och hjälper dig med allt du behöver för att få din solcellsanläggning väl fungerande och snyggt på plats. Solvio erbjuder förstklassiga produkter, helhetslösningar och tjänster till konkurrenskraftiga priser.

HÅLLBART • LÖNSAMT • ENKELT

Fokus genom hela processen – från inköpt vara till att solcellerna sitter på plats – är att anläggningen ska vara miljömässigt och ekonomiskt försvarbar. Dessutom lägger vi stor vikt vid att göra det enkelt för dig att skaffa en solcellsanläggning. De solcellspaneler vi använder är producerade i Europa med förnybar energi och har lång livslängd. Våra underleverantörer är valda med omsorg. För oss är det viktigt att våra underleverantörer, liksom vi, uppfyller höga kvalitets- och säkerhetskrav och har god affärsetik.

Produkter

De tre huvudkomponenterna i ett system är solcellspanelerna, växelriktaren och montagematerialet.

I – Solcellspaneler

Solcellspaneler träffas av solstrålar och tar vara på solenergin i form av likström. Vi har två huvudleverantörer. SoliTek producerar sina solcellspaneler i Lithauen med egenproducerad förnybar energi och fokuserar på tillverkning av exklusiva glas-glaspaneler utan ramar. SoliTek innehar Cradle to Cradle certifikat silver tack vare ett hårt arbete inom hållbarhet och cirkulärekonomi.

Standardpaneler som vi erbjuder tillverkas huvudsakligen av Eurener i Spanien och håller våra höga krav på kvalité och hållbarhet. Eurener är accepterade enligt SundaHus och Byggvarubedömningen. Till panelerna kan man göra olika typer av tillval för att få dem ännu effektivare och estetiskt tilltalande.

Glas-glaspanel

Glas-glaspaneler har härdat glas på fram- och baksidan vilket ger solcellerna bättre hållbarhet, högre produktion och längre garantier. Panelerna har 30 års produktgaranti. Med denna typ av panel garanterar vi endast 13% effektförlust  efter 30 år. Samtliga ingående material framställs inom Europa med förnybar energi.

Dessa paneler kan användas till våra integrerade tak lösningar, Solrif.

Standardpanel

Standardpanel med ram erbjuds med 12-20 års  produktgaranti. Med denna typ av panel garanterar vi 80% av installerad effekt efter 25 år. Samtliga ingående material för polykristallina paneler från SoliTek framställs inom Europa med förnybar energi.

Fer effekter är tillgängliga. Samt fler utseende såsom helt svarta solpaneler.

Smarta paneler – optimerare

Smarta paneler har en integrerad optimerare. En optimerare kan ge upp till 25 procent högre produktion. Optimeraren minimerar effektförluster på grund av skugga, gör det möjligt att övervaka anläggningen på panelnivå och ökar brandsäkerheten eftersom varje panel kan stängas av.

II – Växelriktare

En växelriktare tar hand om likströmmen som genereras från solpanelerna och omvandlar den till växelström som kan användas i våra hushåll.

Vi erbjuder växelriktare från världens största tillverkare så som SMA, Fronius, Solax och SolarEdge.

III – Montagematerial

Montagematerial behövs för att fästa panelerna. De flesta installationer sker på tak. Det finns flera metoder för att installera panelerna. Det mest estetiska tycker vi är att lägga ett helt tak av solceller istället för tegelpannor, plåt eller papp alternativt att integrera panelerna i taket så de ligger i ungefär samma nivå som resten av taket. Att ha ett heltäckande solcellstak är ett bra alternativ när man bygger nytt eller ska byta tak eftersom man får ett nytt och snyggt tak som dessutom producerar förnybar el.

Montagematerialet kommer i första hand från Schweizer och K2.

Solid Solrif

Solid Solrif är takintegrerade solceller. Solid Solrif får taket att se snyggt och enhetligt ut även med solceller. Denna lösning ersätter traditionella tak, är tätare än tegel samtidigt som man genom denna lösning får ett tak som genererar el och återbetalar sig.

Show Buttons
Hide Buttons